Hur fungerar ett bisamhälle?

Bin är fascinerande små varelser! Inte nog med att de producerar bland annat underbar honung och bivax, de har dessutom en mycket intressant samhällsstruktur sinsemellan. Här har bina olika roller och de tjänar alla en drottning som är det absolut högsta hönset i rangordningen.

I ett typiskt bisamhälle bor det tiotusentals bin. Siffran brukar variera mellan 50 000 – 90 000, och de indelas i olika kategorier och har alla mycket specifika uppgifter. Det finns tusentals olika sorters bin men om man skall hålla sig till honungsbin brukar man tala om tre samhällsklasser: arbetare, drönare och, naturligtvis, drottningen.

Drottningbiet brukar vara på egen hand i en koloni och är ett kvinnligt bi som är helt utvecklat sexuellt. Hennes viktigaste funktion är fortplantning och hon kan lägga flera tusen ägg om dagen. Man brukar säga att över lag producerar en drottning ungefär en miljon ägg under sin livstid! Förutom äggproduktionen är drottningens andra uppgift att producera ett ämne som kallas feromoner. Detta är ett slags doftämne som bokstavligen är bisamhällets klister; genom denna speciella doft håller bina ihop och känner sig som en enhet.

Direkt under drottningen arbetar drönarna. Deras uppgift är att se till att så många ägg som möjligt blir befruktade. För att undvika inavel har naturen gjort befruktningsprocessen så att drottningen flyger iväg till en annan kupa och befruktas av drönarna där. Tittar man på en bikoloni brukar man kunna känna igen drönarna i det att de har större huvuden än de vanliga arbetarna har.

Arbetsbina är allra flest i antal, i absolut majoritet kan man säga, och de har många uppgifter att utföra dagligen. De bygger bon, skapar utrymme för äggen och samlar in nektar som honung sedan produceras av. Det är tack vare arbetsbina som drottningen har mat och vatten, och utan dem händer inte mycket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *