Hur fungerar det?

Biodlande har länge var en viktig del av människans liv och runtom i världen finns miljontals bikupor av olika sort, redo att hanteras. Att odla bin är en konstart i sig och det är inte ovanligt att de som sysslar med det är djupt passionerade och extremt intresserad av sina bin, hur de skall skötas, vilken typ av honung och vax man får fram och vad man kan göra av det.

För den som vill syssla med biodling är det viktigt att man läser på ordentligt innan man kör igång. Det finns tiotusentals olika sorters bin på vår planet och av dessa finns det så kallade honungsbin, vars uppgift i livet är att framställa honung. När dessa bin lever fritt i naturen skapar de sina egna bikupor och bland de vanligaste ställena är gamla träd som av olika anledningar blivit urholkade.

En biodling hänger framför allt på sina bin och när man börjar sätter man igång med en drottning och hennes bin, som både kommer att jobba med själva kupan och honungen men också ständigt reproducera nya bin så att populationen hålls uppe.

Det finns många olika typer av bikupor men idag är det allra vanligast med sådana som man kan transportera till olika platser. Bina påverkas till exempel starkt av klimat och i varma länder är det vanligt att man under de hetaste sommarmånaderna flyttar bina till högre höjder som bergssluttningar där det är lite svalare.

I bikuporna har man ramar där bina sysslar ivrigt med att producera sin honung, och dessa kan man avlägsna för att utvinna det flytande guldet, liksom det värdefulla bivaxet som också framställts. För att man skall kunna göra detta är det vanligt att biodlaren sprayar rök så att bina tillfälligt flyger iväg och därmed inte kommer till skada medan man tar hand om produkterna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *