Hjälp bina på traven

Sverige har en fantastisk natur med ett stort och rikt utbud på både flora och fauna. Våra enorma skogar, stora berg, sluttningar och dalar, fält och kustområden har gjort det möjligt för vitt skilda arter att spridas över landet. Det har i sin tur lett till en mångfald som är mycket välkommen då ju fler olika sorters växter och djur vi har desto friskare är hela vårt ekosystem.

Tyvärr är människan inte alltid naturens bästa vän och genom att inverka på naturens lopp har hon förstört, skövlat eller vanvårdat Moder Jord, vilket i sin tur lett till att mångfalden hotats. Naturen består av ett genialiskt kedjesystem där alla varelser och växter, små som stora är en del av det stora hela. Om man rubbar en endast del i detta system kan det rasa som dominobrickor och det är mycket svårt, om inte omöjligt, att göra något när dessa väl börjat välta.

Vanliga bin är idag hotade av flera olika anledningar och det beror bland annat på två, till synes helt motsatta anledningar: skövling och överväxt. Om man förstör naturen innebär det att det inte längre finns blommor, vilket i sin tur leder till att bina inte har någonting att äta och därmed dör ut. På samma sätt är det farligt att låta stora områden växa igen då det kan kväva naturen och återigen göra det svårt för bin att hitta föda.

Om man vill hjälpa Sveriges bin finns det flera saker man kan göra. Till exempel kan man se till att odla egna blommor i rabatten eller trädgården; man kan gå till vilken blomsterbutik som helst och helt enkelt be att få blomsterfrön som är specifikt populära bland bin.

Man kan också skapa bostäder åt bin i naturen genom att bygga små hus åt dem. Bin gillar att bosätta sig i håliga träd och finns det inga tillhanda börjar de jobba hårt på att själva skapa håligheter. Vill man hjälpa dem på traven kan man därför borra små hål i stubbar och träbitar, helst på soliga platser, så flyttar de snart tacksamt in.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *