Biodlandets historia

Biodling är något som människan har hållit på med sedan urminnes tider. De tidigaste arkeologiska bevisen för detta går så långt bak i historien som femton tusen år och det var i området runt Mellanöstern och Nordafrika som man utvecklade konsten genom att använda sig av regelrätta bikupor, som från början bestod av lerkärl och krukor av varierande storlek.

De antika egyptierna uppskattade honung och bivax och de beskrev biodlandet både i konst och skrift. Man använde produkterna i många olika syften, bland annat i mat och dryck liksom i skönhetsprodukter, för att behandla sår och för att bevara varor som nötter och frukter. Under utgrävningar av faraoner och framstående egyptiers gravar har man många gånger hittat förseglade kärl som innehållit honung, vilket också var fallet med den kanske mest berömda graven som tillhörde Tutanchamon.

Även de gamla grekerna hade ett viktigt förhållande till bin och man ansåg att de representerade stadiet mellan död och liv. Det var därför vanligt att man under mykensk tid, runt 1500 f. Kr begravde sina döda i konformade gravar som skulle representera bikupor. Man associerade biodlandet med en gud som hette Aristaeus och som var son till kunskapens och helandets gud Apollo och man tillägnade tempel till dennes ära. När läkekonstens fader, Hippokrates, avled och begravdes hade man en bikupa vid hans grav där man trodde att han kunde kommunicera med de levande. Han sades ge råd om människors hälsa från den andra sidan, och folk vallfärdade hit för att smaka av hans ljuva honung som sades vara undergörande.

Många andra kulturer sysslande också med biodling, inte minst kineserna och Mayafolket, och in i våra dagar är det en viktig näringssyssla i länder över hela världen. Honung kan användas till mycket och man kommer hela tiden på nya fördelar med detta flytande guld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *