Binas viktiga bidrag till jordbruk och natur

Svenska honungsbin jobbar för fullt och tack vare dem har många grödor hjälpts på traven att pollineras och därmed spridas och överleva. Det finns många olika typer av växter som mår bra av bin och då biodlare är mycket medvetna om dem så är det inte ovanligt att de har mobila kupor som kan transporteras efter behov. På så sätt kan man till exempel sätta kuporna vid blåbärsblommor under den specifika tidpunkt som de alltid blomstrar på, liksom anpassa de klimatförhållanden som bäst gynnar bina.

Bina spelar med detta en viktig ekonomisk roll för jordbruket då man med dessa miljontals små hjälpredor kan ge fördelar åt både bin och biologisk mångfald genom ökad medvetenhet. Till exempel bidrar bin med hela 60-80% av värdet vid pollinering av äpplen, med liknande siffror även när det kommer till päron, klöver, svarta vinbär och plommon. Man kan också få mellan 20-25 mer skörd av åkerbönor och raps om man anlitar bin till att bidra till pollineringsprocessen.

Av denna anledning är det viktigt att hålla bina i topptrim, vilket inte alltid är det lättaste. Särskilt på nordliga breddgrader kan biodlare förlora en hel fjärdedel av sina bin på grund av hårt vinterklimat och brist på näring. För att motverka detta brukar svenska biodlare se till att mata bina med speciella sockerlösningar, liksom mjölksyra som hjälper deras allmänna motståndsförmåga. Det är också extremt viktigt att man inte använder giftiga ämnen då bin förvisso har ett visst försvar mot dessa i vissa fall men över lag är mycket känsliga för toxiner. En annan anledning till att svenska bin har det svårt är att man odlar allt färre blommor, vilket gör att de inte kan få tag på tillräckligt med nektar.

Om man vill hjälpa bin och Sveriges honungsproduktion finns det mycket man kan göra. Svenskar äter mycket honung idag, och hela hälften av de 6000 ton som konsumeras varje år importeras utifrån och man kan själva börja syssla med biodling eller se till att endast köpa produkter som framställts utan att bin kommit till skada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *