Behöver vi bin?

Det finns ett citat som ofta tillskrivs Albert Einstein som lyder ”om världens bin dör ut så har mänskligheten bara fyra år kvar”. Att han, eller någon annan för den delen, faktiskt sagt detta finns det inga som helst bevis för men det är ändå intressant att undersöka om det kan ligga någon sanning i detta.

Tanken bakom citatet är att saker och ting skulle sluta växa om vi inte hade bin eftersom de är de viktigaste pollinerarna i naturen. Bin går som bekant från blomma till blomma och medan de suger ur nektarn samlas pollen på deras håriga ben, vilket sedan sprider sig vidare då biet flyger iväg till nästa blomma. Med detta befruktas hela naturen och utan bin skulle vi alltså inte klara oss i långa loppet.

Visst är bin oerhört viktiga och visst vore det en katastrof om de försvann, men riktigt så dramatiskt som att mänskligheten skulle dö ut är däremot inte riktigt sant. Det finns nämligen massor med andra metoder för naturen att pollinera sig, inte minst genom andra insekter och fåglar, men också genom vind och regn.

Man skall dock inte förkasta binas viktiga roll i livets cykel. Om man till exempel vill hjälpa en massblomstring på traven är honungsbin bland det bästa som finns. Det finns alla möjliga blommor som till exempel timjan och blåbär som växer i stora, specifika områden där honungsbin kan sköta hela jobbet. Vissa biodlare reser omkring med sina bikupor av denna anledning, då man dels hjälper naturens pollinering men på så sätt också får fram specifika typer av honung, då olika blommor ger olika karaktär och smak åt honungen.

Tyvärr hotas bin idag av både miljöförstöring och kemikalier som människor sprutar på växter för att hålla ohyra borta. Klimatförändringar gör det också svårt för bin att klara sig i vissa delar av världen och är vi inte försiktiga kan vi förlora denna underbara skatt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *